Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid heeft als doel om belangen te behartigen van de zogenaamde private uitvoerders van de sociale zekerheid. Door gezamenlijk naar uitvoeringsvraagstukken te bekijken wordt de rol en positie van private uitvoering beter geadresseerd en kunnen er namens de branche afspraken met verschillende stakeholders worden gemaakt.

Het Platform bestaat uit een Bestuur en aangesloten Leden. Het Platform heeft tenminste altijd twee commissies actief, zijnde: Commissie WGA en Commissie Ziektewet. Deze commissies voeren overleg over de specifieke kenmerken van private uitvoering WGA en Ziektewet.