U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid indien u:

  • Als eigenrisicodrager, al dan niet in een aparte entiteit ondergebracht, uw eigen uitvoering vorm geeft voor Ziektewet, WGA en/of WW;
  • U, voor eigen rekening en risico, namens en voor Eigenrisicodragers in een contractuele afspraak uitvoering geeft aan het eigenrisicodragen Ziektewet, WGA en/of WW.