Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid heeft als doel de belangen te behartigen van de private uitvoerders. Het primaire uitgangspunt wordt gevormd door de behoeften en wensen van de Eigenrisicodrager voor en namens wie de Private Uitvoerder optreedt. Maar het platform streeft eveneens naar een duurzame inzetbaarheid van aan haar ter uitvoering toevertrouwde (ex)medewerkers.

Het Platform tracht deze doelstelling te bereiken door onder meer:

  • de samenwerking tussen leden te bevorderen en onderling informatie uit te wisselen;
  • contacten te onderhouden met overheden en andere instellingen en instanties om de doelstellingen te realiseren;
  • haar leden te vertegenwoordigen in besturen en commissies van landelijke organisaties en overheidsinstellingen;
  • gegevens te verzamelen, uitwisselen en publiceren die van nut kunnen zijn voor bevordering en/of verbetering van de dienstverlening;
  • studies aangaande private uitvoering uit te laten voeren;
  • inzet te plegen naar het vergroten van kansen op duurzame inzetbaarheid van aan haar toevertrouwde (ex)medewerkers van eigenrisicodragers.