Platform

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid heeft als doel om belangen te behartigen van de zogenaamde private uitvoerders van de sociale zekerheid.

Door gezamenlijk naar uitvoeringsvraagstukken te bekijken wordt de rol en positie van private uitvoering beter geadresseerd en kunnen er namens de branche afspraken met verschillende stakeholders worden gemaakt.

Meer informatie over het platform

Zes aanbevelingen om hybride uitvoering van sociale zekerheid te verbeteren

Doelstelling

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid heeft als doel de belangen te behartigen van de private uitvoerders. Het primaire uitgangspunt wordt gevormd door de behoeften en wensen van de Eigenrisicodrager voor en namens wie de Private Uitvoerder optreedt.

Daarnaast streeft het Platform nadrukkelijk na om de duurzame inzetbaarheid van aan haar ter uitvoering toevertrouwde (ex)medewerkers te bevorderen.

Lees meer over onze doelstellingen

Annabelle Hagoort
Voor alle belangen een helder antwoord.
Annabelle Hagoort
Voorzitter commissie Ziektewet